CEM là gì? Ý nghĩa của từ cem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

CEM là gì? Ý nghĩa của từ cem

CEM là gì ?

CEM là “Customer Experience Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEM

CEM có nghĩa “Customer Experience Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý trải nghiệm khách hàng”.

CEM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEM là “Customer Experience Management”.

Một số kiểu CEM viết tắt khác:
+ Computational electromagnetics: Điện từ tính toán.
+ Composite Epoxy Material: Vật liệu composite epoxy.
+ Contagious Equine Metritis: Bệnh viêm tử cung truyền nhiễm ở ngựa.
+ Cylindrical Energy Module: Mô-đun năng lượng hình trụ.
+ Channel Electron Multiplier: Kênh nhân điện tử.
+ Certified Emergency Manager: Người quản lý khẩn cấp được chứng nhận.
+ Civil Emergency Message: Thông báo khẩn cấp dân sự.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CEM:
+ MTO: Material Take Off (Vật liệu cất cánh).
+ QTC: Quantum Tunneling Composite (Vật liệu tổng hợp đường hầm lượng tử).
+ WEE: Work Experience Education (Giáo dục kinh nghiệm làm việc).
+ ESI: Emergency Severity Index (Chỉ số mức độ nghiêm trọng khẩn cấp).
+ CAC: Customer Acquisition Cost (Chi phí sở hữu khách hàng).
...

Post Top Ad