ESI là gì? Ý nghĩa của từ esi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

ESI là gì? Ý nghĩa của từ esi

ESI là gì ?

ESI là “Electrospray Ionization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESI

ESI có nghĩa “Electrospray Ionization”, dịch sang tiếng Việt là “Ion hóa tia điện”.

ESI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESI là “Electrospray Ionization”.

Một số kiểu ESI viết tắt khác:
+ Emergency Severity Index: Chỉ số mức độ nghiêm trọng khẩn cấp.
+ Export Substitution Industrialization: Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.
+ Earth Similarity Index: Chỉ số tương tự Trái đất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ESI:
+ LOI: Limiting Oxygen Index (Giới hạn chỉ số oxy).
+ EBS: Emergency Bunker Surcharge (Phụ phí nhiên liệu khẩn cấp).
+ NSI: Nitrogen Solubility Index (Chỉ số hòa tan nitơ).
+ CEM: Certified Emergency Manager (Người quản lý khẩn cấp được chứng nhận).
+ PVI: Positive Volume Index (Chỉ số âm lượng tích cực).
...

Post Top Ad