FAA là gì? Ý nghĩa của từ faa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

FAA là gì? Ý nghĩa của từ faa

FAA là gì ?

FAA là “Federal Aviation Administration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAA

FAA có nghĩa “Federal Aviation Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cục hàng không liên bang”. Cơ quan quốc gia của Hoa Kỳ về hàng không.

FAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAA là “Federal Aviation Administration”.

Một số kiểu FAA viết tắt khác:
+ Federal Arbitration Act: Đạo luật trọng tài liên bang. Một quy chế pháp lý tại Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAA:
+ ESEA: Elementary and Secondary Education Act (Đạo luật giáo dục tiểu học và trung học).
+ NAF: National Arbitration Forum (Diễn đàn trọng tài quốc gia).
+ EIA: Energy Information Administration (Cơ quan quản lý thông tin năng lượng).
+ CAB: Combat Aviation Brigade (Lữ đoàn hàng không chiến đấu).
...

Post Top Ad