IHNB là gì? Ý nghĩa của từ ihnb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

IHNB là gì? Ý nghĩa của từ ihnb

IHNB là gì ?

IHNB là “Incremental Net Health Benefit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IHNB

IHNB có nghĩa “Incremental Net Health Benefit”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi ích sức khỏe ròng gia tăng”.

IHNB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IHNB là “Incremental Net Health Benefit”.

Một số kiểu IHNB viết tắt khác:
+ Iliohypogastric Nerve Block: Khối thần kinh thượng vị.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IHNB:
+ NW: Net Weight (Khối lượng tịnh).
+ NAE: Net Acid Excretion (Bài tiết axit ròng).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
+ WHA: World Health Assembly (Đại hội đồng Y tế Thế giới).
+ NX: Net Exports (Xuất khẩu ròng).
...

Post Top Ad