EXT là gì? Ý nghĩa của từ ext - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

EXT là gì? Ý nghĩa của từ ext

EXT là gì ?

EXT là “Extended File System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EXT

EXT có nghĩa “Extended File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp mở rộng”. Tên của hệ thống tệp được tạo cho hệ điều hành Linux.

EXT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EXT là “Extended File System”.

Một số kiểu EXT viết tắt khác:
+ Exterior: Ngoại cảnh.
+ Extension: Mở rộng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EXT:
+ PTS: Pure Type System (Hệ thống kiểu thuần túy).
+ PDS: Planetary Data System (Hệ thống dữ liệu hành tinh).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
+ CCMS: Child Care Management System (Hệ thống quản lý chăm sóc trẻ em - Úc).
...

Post Top Ad