MRAM là gì? Ý nghĩa của từ mram - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

MRAM là gì? Ý nghĩa của từ mram

MRAM là gì ?

MRAM là “Magnetoresistive Random Access Memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRAM

MRAM có nghĩa “Magnetoresistive Random Access Memory”, dịch sang tiếng Việt là “RAM từ điện trở”. Một dạng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên không thay đổi, dùng trong lĩnh vực điện tử máy tính. MRAM dịch sát theo nghĩa còn được gọi là "Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ điện trở".

MRAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRAM là “Magnetoresistive Random Access Memory”.

Một số kiểu MRAM viết tắt khác:
+ Mineral Resource Authority of Mongolia: Cơ quan tài nguyên khoáng sản của Mông Cổ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MRAM:
+ PAP: Push Access Protocol (Giao thức truy cập đẩy).
+ CAC: Common Access Card (Thẻ truy cập thông thường).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
...

Post Top Ad