MCBS là gì? Ý nghĩa của từ mcbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

MCBS là gì? Ý nghĩa của từ mcbs

MCBS là gì ?

MCBS là “Mine Clearing Blade System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCBS

MCBS có nghĩa “Mine Clearing Blade System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống rà phá bom mìn”.

MCBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCBS là “Mine Clearing Blade System”.

Một số kiểu MCBS viết tắt khác:
+ Malevolent Creativity Behaviour Scale: Thang đo hành vi sáng tạo ác tâm.
+ Miniature Circuit Breakers: Bộ ngắt mạch thu nhỏ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCBS:
+ MSA: Measurement System Analysis (Phân tích hệ thống đo lường).
+ UTS: Universal Time-Sharing System (Hệ thống chia sẻ thời gian chung).
+ MTS: Microneedle Therapy System (Hệ thống trị liệu vi mô).
+ CCS: Combined Charging System (Hệ thống sạc kết hợp).
...

Post Top Ad