ACORN là gì? Ý nghĩa của từ acorn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

ACORN là gì? Ý nghĩa của từ acorn

ACORN là gì ?

ACORN là “Acute Care of at-Risk Newborns” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACORN

ACORN có nghĩa “Acute Care of at-Risk Newborns”, dịch sang tiếng Việt là “Chăm sóc cấp tính trẻ sơ sinh có nguy cơ ”. Tên chương trình giáo dục tại Canada còn được viết là ACoRN.

ACORN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACORN là “Acute Care of at-Risk Newborns”.

Một số kiểu ACORN viết tắt khác:
+ Association of Community Organizations for Reform Now: Hiệp hội các tổ chức cộng đồng để cải cách ngay bây giờ. Tên một tổ chức phi chính phủ, hiện không còn tồn tại.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACORN:
+ USA: United Soccer Association (Hiệp hội bóng đá thống nhất).
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
+ COP: Community Ophthalmic Physician (Bác sĩ nhãn khoa cộng đồng).
+ KSA: Korean Standards Association (Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc).
...

Post Top Ad