FE là gì? Ý nghĩa của từ fe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

FE là gì? Ý nghĩa của từ fe

FE là gì ?

FE là “Element Iron” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FE

FE có nghĩa “Element Iron”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tố Sắt”.

FE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FE là “Element Iron”.

Một số kiểu FE viết tắt khác:
+ Front End: Giao diện người dùng. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực lập trình, nó đề cập đến những thứ liên quan đến giao diện người dùng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FE:
+ YEP: Year End Party (Tiệc tất niên).
+ EULA: End User License Agreement (Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối).
+ FRAT: Front Royal Area Transit (Chuyển tuyến trước khu vực hoàng gia).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ FYE: Fiscal Year End (Tài chính cuối năm).
...

Post Top Ad