MLS là gì? Ý nghĩa của từ mls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

MLS là gì? Ý nghĩa của từ mls

MLS là gì ?

MLS là “Multiple Listing Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MLS

MLS có nghĩa “Multiple Listing Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ đăng kê bất động sản”.

MLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MLS là “Multiple Listing Service”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MLS:
+ MSA: Multiple System Atrophy (Teo đa hệ thống).
+ SMF: Service Management Facility (Cơ sở quản lý dịch vụ).
+ FS: Full Service (Dịch vụ trọn gói).
+ PSS: Passenger Service System (Hệ thống dịch vụ hành khách).
+ MTS: Mobile Telephone Service (Dịch vụ điện thoại di động).
...

Post Top Ad