FIN là gì? Ý nghĩa của từ fin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

FIN là gì? Ý nghĩa của từ fin

FIN là gì ?

FIN là “Finland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIN

FIN có nghĩa “Finland”, dịch sang tiếng Việt là “Phần Lan”. Mã quốc gia ISO-3166-1 Alpha-3 của Phần Lan là FIN.

FIN là viết tắt của nước nào ?

FIN là nước “Phần Lan” - một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, và mã của “Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan” là FIN.

FIN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FIN là “Finland”.

Một số kiểu FIN viết tắt khác:
+ Force Identification Number: Số nhận dạng lực lượng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FIN:
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
+ VID: Voltage Identification Digital (Kỹ thuật số nhận dạng điện áp).
+ PNC: Plate Number Coil (Cuộn biển số).
+ BHN: Brinell Hardness Number (Số độ cứng Brinell).
+ PAN: Primary Account Number (Số tài khoản chính).
...

Post Top Ad