LFC là gì? Ý nghĩa của từ lfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

LFC là gì? Ý nghĩa của từ lfc

LFC là gì ?

LFC là “Liverpool Football Club” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LFC

LFC có nghĩa “Liverpool Football Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá Liverpool”. Tên một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và nổi tiếng của Anh, có trụ sở chính tại thành phố cảng Liverpool, thuộc hạt Merseyside (phía Tây Bắc nước Anh).

LFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LFC là “Liverpool Football Club”.

Một số kiểu LFC viết tắt khác:
+ Level of free convection: Mức độ đối lưu tự do.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LFC:
+ MPL: Maximum Parcel Level (Mức tối đa của thửa đất).
+ MBTC: Melbourne Bicycle Touring Club (Câu lạc bộ du lịch xe đạp Melbourne).
+ FS: Free Skating (Trượt băng tự do).
+ FC: Football Club (Câu lạc bộ bóng đá).
+ AFS: Association of Football Statisticians (Hiệp hội các nhà thống kê bóng đá).
...

Post Top Ad