GMC là gì? Ý nghĩa của từ gmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

GMC là gì? Ý nghĩa của từ gmc

GMC là gì ?

GMC là “Global Movement for Children” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMC

GMC có nghĩa “Global Movement for Children”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào toàn cầu cho trẻ em”.

GMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMC là “Global Movement for Children”.

Một số kiểu GMC viết tắt khác:
+ Genetically Modified Crops: Cây trồng biến đổi gen.
+ Ganglion Mother Cell: Tế bào mẹ Ganglion.
+ Generalized Method of Cells: Phương pháp tổng quát của tế bào.
+ Global Motion Compensation: Bù chuyển động toàn cục.
+ General Medical Council: Hội đồng y khoa tổng quát.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GMC:
+ GEI: Global Entrepreneurship Index (Chỉ số Doanh nhân Toàn cầu).
+ BCI: Battery Council International (Hội đồng pin quốc tế).
+ MCC: Merkel Cell Carcinoma (Ung thư biểu mô tế bào Merkel).
+ BPC: British Polling Council (Hội đồng thăm dò dư luận Anh).
+ GMI: Global Militarization Index (Chỉ số quân sự hóa toàn cầu).
+ TYC: Teaching Young Children (Dạy trẻ nhỏ).
+ EGC: European General Court (Tòa án chung châu Âu).
+ UCC: Uniform Code Council (Hội đồng mã thống nhất).
...

Post Top Ad