GR là gì? Ý nghĩa của từ gr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

GR là gì? Ý nghĩa của từ gr

GR là gì ?

GR là “Gram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GR

GR có nghĩa “Gram”, dịch sang tiếng Việt là “Gam”. Đơn vị đo khối lượng.

GR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GR là “Gram”.

Một số kiểu GR viết tắt khác:
+ Group: Nhóm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GR:
+ GPMS: Gram Panchayat Management System (Hệ thống quản lý Gram Panchayat).
+ AIAG: Automotive Industry Action Group (Nhóm Hành động Công nghiệp Ô tô).
+ MBBG: Mount Barker Business Group (Tập đoàn kinh doanh Mount Barker).
+ GEO: Group on Earth Observations (Nhóm quan sát Trái đất).
...

Post Top Ad