NW là gì? Ý nghĩa của từ nw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

NW là gì? Ý nghĩa của từ nw

NW là gì ?

NW là “Net Weight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NW

NW có nghĩa “Net Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Khối lượng tịnh”.

NW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NW là “Net Weight”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NW:
+ BW: Body Weight (Trọng lượng cơ thể).
+ NRT: Net Register Tonnage (Trọng tải đăng ký ròng).
+ NAE: Net Acid Excretion (Bài tiết axit ròng).
+ NBV: Net Book Value (Giá trị sổ sách ròng).
+ GW: Gross Weight (Trọng lượng thô).
...

Post Top Ad