NY là gì? Ý nghĩa của từ ny - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

NY là gì? Ý nghĩa của từ ny

NY là gì ?

NY là “New York” trong tiếng Anh, “Người yêu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NY

**NGOẠI NGỮ

NY có nghĩa “New York”, dịch sang tiếng Việt là “thành phố / tiểu bang New York”. Một bang của Hoa Kỳ, trong đó có thành phố cùng tên New York - một trong những nơi đông dân bậc nhất.

**VIỆT NGỮ

NY có nghĩa “Người yêu” trong tiếng Việt.

NY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NY là “Người yêu”, “New York”.

Viết tắt NY với nghĩa khác:

Gợi ý viết tắt liên quan đến NY:
+ NTD: Người tiêu dùng.
+ NAE: Người anh em.
+ NKT: Người khuyết tật.
+ MN: Mọi người.
+ HPNY: Happy New Year (Chúc mừng năm mới).
+ NIB: New In Box (Mới trong hộp).
+ NPDI: New Product Development and Introduction (Phát triển và giới thiệu sản phẩm mới).
...

Post Top Ad