GTG là gì? Ý nghĩa của từ gtg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

GTG là gì? Ý nghĩa của từ gtg

GTG là gì ?

GTG là “Got To Go” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GTG

GTG có nghĩa “Got To Go”, dịch sang tiếng Việt là “Phải đi rồi”.

GTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTG là “Got To Go”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTG:
+ GOY: Go Over Yourself (Vượt qua chính mình).
+ RTC: Right to Censor (Quyền kiểm duyệt).
+ MTS: Make To Stock (Sản xuất dự trữ).
+ MTO: Make To Order (Làm theo đơn đặt hàng).
+ RTS: Request to Send (Yêu cầu để gửi).
+ WTD: What To Do (Làm gì).
+ GR: Gram (Gam).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
...

Post Top Ad