OBG là gì? Ý nghĩa của từ obg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

OBG là gì? Ý nghĩa của từ obg

OBG là gì ?

OBG là “Obstetrics and Gynecology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBG

OBG có nghĩa “Obstetrics and Gynecology”, dịch sang tiếng Việt là “Sản khoa và Phụ khoa”. Thuật ngữ này được dùng đề cập đến lĩnh vực y tế liên quan đến sản khoa và phụ khoa.

OBG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OBG là “Obstetrics and Gynecology”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OBG:
+ OC: Original Character (Nhân vật nguyên bản).
+ OMV: Outer Membrane Vesicle (Túi màng ngoài).
+ BNK: Bank (Ngân hàng).
+ BXG: Bendigo Airport (Sân bay Bendigo).
+ BGG: By God's Grace (Nhờ ơn trời).
+ GR: Gram (Gam).
...

Post Top Ad