PIO là gì? Ý nghĩa của từ pio - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

PIO là gì? Ý nghĩa của từ pio

PIO là gì ?

PIO là “Programmed Input-Output” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIO

PIO có nghĩa “Programmed Input-Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu vào-đầu ra được lập trình”. Tên của phương pháp truyền dữ liệu, thông qua đầu vào và đầu ra.

PIO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIO là “Programmed Input-Output”.

Một số kiểu PIO viết tắt khác:
+ Person of Indian Origin: Người gốc Ấn Độ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PIO:
+ POP: Point Of Purchase (Điểm mua hàng).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ BOM: Bill Of Materials (Hóa đơn nguyên vật liệu).
+ DOC: Department of Computing (Khoa máy tính).
+ PAP: Papanicolaou (Phết tế bào cổ tử cung).
+ IDKY: I Don't Know Why (Tôi không biết tại sao).
+ OTE: On-Target Earnings (Thu nhập đạt mục tiêu đề ra).
...

Post Top Ad