H là gì? Ý nghĩa của từ h - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

H là gì? Ý nghĩa của từ h

H là gì ?

H là “Hot” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ H

H có nghĩa “Hot”, dịch sang tiếng Việt là “Nóng”. Chẳng hạn như, trong phim có cảnh H - tức là những cảnh nóng, có yếu tố nào đó có thể giới hạn đối tượng người xem.

H là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng H là “Hot”.

Một số kiểu H viết tắt khác:
+ Height: Chiều cao.
+ Hour: Giờ.
+ Hydrogen: Hiđro. Nó là một nguyên tố hóa học và ký hiệu hóa học là H, với nguyên tử khối là 1.
+ Henry: Tên của đơn vị đo cảm ứng điện.
+ Hospital: Bệnh viện.

Gợi ý viết tắt liên quan đến H:
+ HIS: Hospital Information System (Hệ thống thông tin bệnh viện).
+ PH: Potential of Hydrogen (pH) (Tiềm năng của hydro).
+ GHA: Greenwich Hour Angle (Góc giờ Greenwich).
+ WDH: Width Height Depth (Chiều rộng Chiều cao Chiều sâu).
+ SHE: Standard Hydrogen Electrode (Điện cực hydro tiêu chuẩn).
...

Post Top Ad