UCD là gì? Ý nghĩa của từ ucd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

UCD là gì? Ý nghĩa của từ ucd

UCD là gì ?

UCD là “User-Centered Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UCD

UCD có nghĩa “User-Centered Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm”.

UCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UCD là “User-Centered Design”.

Một số kiểu UCD viết tắt khác:
+ Use Case Diagram: Sử dụng sơ đồ trường hợp.
+ Urine Collection Device: Dụng cụ lấy nước tiểu.
+ University College Dublin: Đại học Cao đẳng Dublin.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UCD:
+ KURT: Kansas University Real-time (Đại học Kansas thời gian thực).
+ DFL: Design For Logistics (Thiết kế cho Logistics).
+ USA: University of South Alabama (Đại học nam Alabama).
+ MBD: Model-Based Design (Thiết kế dựa trên mô hình).
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
...

Post Top Ad