TMI là gì? Ý nghĩa của từ tmi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

TMI là gì? Ý nghĩa của từ tmi

TMI là gì ?

TMI là “Too Much Information” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TMI

TMI có nghĩa “Too Much Information”, dịch sang tiếng Việt là “Quá nhiều thông tin”.

TMI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMI là “Too Much Information”.

Một số kiểu TMI viết tắt khác:
+ Trans-Mars injection: Chuyển động xuyên sao Hỏa.
+ Transmarginal inhibition: Ức chế xuyên qua.
+ Trimethylindium.
+ Ton-mile: Tấn dặm.
+ Taiwan Music Institute: Viện âm nhạc Đài Loan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMI:
+ ULIS: University Library and Information Services (Thư viện Đại học và Dịch vụ Thông tin).
+ EMI: European Monetary Institute (Viện tiền tệ châu Âu).
+ CIH: Chartered Institute of Housing (Viện Nhà ở Công chứng).
+ INA: Institute of Nautical Archaeology (Viện khảo cổ học hàng hải).
+ IM: Information Management (Quản lý thông tin).
...

Post Top Ad