SONA là gì? Ý nghĩa của từ sona - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SONA là gì? Ý nghĩa của từ sona

SONA là gì ?

SONA là “The State of the Nation Address” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SONA

SONA có nghĩa “The State of the Nation Address”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn văn quốc gia”. Tên của một bài diễn văn thường niên tại Phi-líp-pin của Tổng Thống trước Quốc hội.

SONA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SONA là “The State of the Nation Address”.

Một số kiểu SONA viết tắt khác:
+ Songwriters of Northern America: Nhạc sĩ Bắc Mỹ.
+ State of the Nation Address of the President of South Africa: Diễn văn Quốc gia của Tổng thống Nam Phi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SONA:
+ SAIT: South African Institute of Tax Practitioners (Học viện thuế Nam Phi).
+ VISTA: Volunteers in Service to America (Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ).
+ PA: Public Address (Địa chỉ công cộng).
...

Post Top Ad