SFX là gì? Ý nghĩa của từ sfx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SFX là gì? Ý nghĩa của từ sfx

SFX là gì ?

SFX là “Special Effects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFX

SFX có nghĩa “Special Effects”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng đặc biệt”. Nó đề cập đến các loại kỹ thuật (thủ thuật) khác nhau sử dụng trong phim ảnh, truyền hình và giải trí.

SFX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFX là “Special Effects”.

Một số kiểu SFX viết tắt khác:
+ Self-extracting archive: Tự giải nén kho lưu trữ.
+ Sound Effects: Hiệu ứng âm thanh.
+ Serial Femtosecond Crystallography: Phương pháp tinh thể học giây nối tiếp.
+ Science Fiction Expo: Hội chợ triển lãm khoa học viễn tưởng.
+ Small Form Factor: Hệ số hình thức nhỏ. Thuật ngữ liên quan đến máy tính để bàn và bo mạch chủ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SFX:
+ BS: Bachelor of Science (Cử nhân khoa học).
+ ESS: Earth System Science (Khoa học Hệ thống Trái đất).
+ SOE: Special Operations Executive (Điều hành hoạt động đặc biệt).
+ SSCC: Serial Shipping Container Code (Mã container vận chuyển nối tiếp).
+ SCI: Science Citation Index (Chỉ số trích dẫn khoa học).
+ SWL: Sound Power Level (Mức công suất âm thanh).
+ OSS: Open Sound System (Hệ thống âm thanh mở).
...

Post Top Ad