SCI là gì? Ý nghĩa của từ sci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SCI là gì? Ý nghĩa của từ sci

SCI là gì ?

SCI là “Science Citation Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCI

SCI có nghĩa “Science Citation Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số trích dẫn khoa học”.

SCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCI là “Science Citation Index”.

Một số kiểu SCI viết tắt khác:
+ Sensitive Compartmented Information: Thông tin phân vùng nhạy cảm.
+ Spinal Cord Injury: Chấn thương tủy sống.
+ Space Competitiveness Index: Chỉ số năng lực cạnh tranh về không gian.
+ Science of Creative Intelligence: Khoa học trí tuệ sáng tạo.
+ Scalable Coherent Interface: Giao diện mạch lạc có thể mở rộng.
+ Serial Communication Interface: Giao diện truyền thông nối tiếp.
+ Sustainable Commodity Initiative: Sáng kiến hàng hóa bền vững.
+ Society of Chemical Industry: Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCI:
+ BCI: Book Citation Index (Chỉ mục trích dẫn sách).
+ VIF: Virtual Interface (Giao diện ảo).
+ EI: Exposure Index (Chỉ số phơi sáng).
+ SSCC: Serial Shipping Container Code (Mã container vận chuyển nối tiếp).
+ SRP: Society for Radiological Protection (Hiệp hội bảo vệ phóng xạ).
+ SFX: Science Fiction Expo (Hội chợ triển lãm khoa học viễn tưởng).
+ SOE: Society of Operations Engineers (Hiệp hội kỹ sư vận hành).
...

Post Top Ad