RX là gì? Ý nghĩa của từ rx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

RX là gì? Ý nghĩa của từ rx

RX là gì ?

RX là “Recipe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RX

RX có nghĩa “Recipe”, dịch sang tiếng Việt là “Công thức”. Trong lĩnh vực y khoa thì Rx đại diện cho "toa thuốc" hay "thuốc theo toa", "thuốc kê đơn". Từ này có nguồn gốc tiếng Latin của recipe, recipere.

RX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng RX là “Recipe”.

Một số kiểu RX viết tắt khác:
+ Retinal homeobox protein Rx: Protein Rx homeobox võng mạc.
+ Reactive extensions: Phần mở rộng phản ứng.
+ Receive: Nhận được.
+ Receiver: Người nhận.
+ Reception: Tiếp nhận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RX:
+ GRP: Glucose-Regulated Protein (Protein điều chỉnh glucose).
+ CRVO: Central Retinal Vein Occlusion (Tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm).
+ ACP: Accessory gland protein (Protein tuyến phụ).
+ SRP: Synchronous Reactive Programming (Lập trình phản ứng đồng bộ).
...

Post Top Ad