ORR là gì? Ý nghĩa của từ orr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

ORR là gì? Ý nghĩa của từ orr

ORR là gì ?

ORR là “Objective Response Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORR

ORR có nghĩa “Objective Response Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ đáp ứng khách quan”.

ORR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORR là “Objective Response Rate”.

Một số kiểu ORR viết tắt khác:
+ Overall Response Rate: Tỷ lệ phản hồi tổng thể.
+ Operational Readiness Review: Đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động.
+ Outer Ring Road: Đường vành đai ngoài.
+ Oxygen Reduction Reaction: Phản ứng khử oxy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ORR:
+ SRP: Soldier Readiness Processing (Chế độ sẵn sàng cho người lính).
+ TAR: Trans-Activation Response (Phản hồi kích hoạt chuyển đổi).
+ MOC: Minimum Oxygen Concentration (Nồng độ oxy tối thiểu).
+ HBR: Harvard Business Review (Tạp chí kinh doanh Harvard).
+ POC: Portable Oxygen Concentrator (Máy tạo oxy di động).
...

Post Top Ad