MCC là gì? Ý nghĩa của từ mcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

MCC là gì? Ý nghĩa của từ mcc

MCC là gì ?

MCC là “Merchant Category Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCC

MCC có nghĩa “Merchant Category Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã danh mục người bán”.

MCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCC là “Merchant Category Code”.

Một số kiểu MCC viết tắt khác:
+ My Client Center: Trung tâm khách hàng của tôi.
+ Memory Chip Controller: Bộ điều khiển chip nhớ.
+ Mobile Cloud Computing: Điện toán đám mây di động.
+ Multiversion Concurrency Control: Kiểm soát đồng thời đa vũ trụ.
+ Matthews Correlation Coefficient: Hệ số tương quan Matthews.
+ Motor Control Center: Trung tâm điều khiển động cơ.
+ Microcrystalline cellulose: Xenluloza vi tinh thể.
+ Mission Control Centre: Trung tâm kiểm soát nhiệm vụ.
+ Mobile Country Code: Mã quốc gia di động.
+ Merkel Cell Carcinoma: Ung thư biểu mô tế bào Merkel.
+ Mucociliary clearance: Thanh thải mật.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCC:
+ PSC: Pancreatic Stellate Cell (Tế bào hình sao tuyến tụy).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ NDC: National Destination Code (Mã điểm đến quốc gia).
+ FMS: False Memory Syndrome (Hội chứng trí nhớ sai).
+ CWP: Computing with Words and Perceptions (Tính toán với các từ và nhận thức).
+ FCB: File Control Block (Khối kiểm soát tệp).
+ BMG: Be My Guest (Cứ tự nhiên).
+ ECE: Electron Cloud Effect (Hiệu ứng đám mây điện tử).
...

Post Top Ad