NONA là gì? Ý nghĩa của từ nona - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

NONA là gì? Ý nghĩa của từ nona

NONA là gì ?

NONA là “Newest Ordnance of Ground Artillery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NONA

NONA có nghĩa “Newest Ordnance of Ground Artillery”, dịch sang tiếng Việt là “Loại vũ khí mới nhất của pháo binh mặt đất”. Được dịch ra bởi cụm từ tiếng Nga: Новейшее Орудие Наземной Артилерии. Nó đề cập đến phương tiện quân sự của Liên Xô.

NONA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NONA là “Newest Ordnance of Ground Artillery”.

Một số kiểu NONA viết tắt khác:
+ North Okanagan Neurological Association: Hiệp hội thần kinh Bắc Okanagan.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NONA:
+ SEAN: Student Education Association of Nebraska (Hiệp hội giáo dục sinh viên của Nebraska).
+ AMM: Association for Machines and Mechanisms (Hiệp hội máy móc và cơ khí).
+ BEA: Broadcast Education Association (Hiệp hội giáo dục phát thanh).
+ PGA: Professional Golfers' Association (Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp).
+ HRA: Human Resources Association (Hiệp hội nguồn nhân lực).
...

Post Top Ad