TEFL là gì? Ý nghĩa của từ tefl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

TEFL là gì? Ý nghĩa của từ tefl

TEFL là gì ?

TEFL là “Teaching English as a Foreign Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEFL

TEFL có nghĩa “Teaching English as a Foreign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ”.

TEFL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEFL là “Teaching English as a Foreign Language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TEFL:
+ ETO: English Touring Opera (Opera lưu diễn tiếng Anh).
+ ES: Spanish language (Ngôn ngữ Tây Ban Nha).
+ DDL: Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu).
+ TYC: Teaching Young Children (Dạy trẻ nhỏ).
...

Post Top Ad