HBR là gì? Ý nghĩa của từ hbr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

HBR là gì? Ý nghĩa của từ hbr

HBR là gì ?

HBR là “Hydrogen bromide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HBR

HBR có nghĩa “Hydrogen bromide”, dịch sang tiếng Việt là “Hydro bromua”. Nó là tên của phân tử hai nguyên tử có công thức HBr.

HBR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HBR là “Hydrogen bromide”.

Một số kiểu HBR viết tắt khác:
+ Hydrobromic acid: Axit bromhydric. Một axít mạnh, có công thức hóa học là HBr.
+ Harvard Business Review: Tạp chí kinh doanh Harvard. Tên của tạp chí về kinh doanh của đại học Harvard.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HBR:
+ PGA: Polyglutamic acid (Axit polyglutamic).
+ CAC: Citric Acid Cycle (Chu trình axit xitric).
+ BRZ: Business Revitalization Zone (Khu vực phục hồi kinh doanh).
+ SMB: Small and Midsize Business (Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
...

Post Top Ad