HCA là gì? Ý nghĩa của từ hca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

HCA là gì? Ý nghĩa của từ hca

HCA là gì ?

HCA là “Hydroxycitric acid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HCA

HCA có nghĩa “Hydroxycitric acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axít hydroxycitric”. Một dẫn xuất của axit xitric có ở nhiều loại thực vật, công dụng của nó là có thể giúp giảm cân bằng cách ngăn ngừa chất béo cũng như sự thèm ăn.

HCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCA là “Hydroxycitric acid”.

Một số kiểu HCA viết tắt khác:
+ High Content Analysis: Phân tích hàm lượng cao.
+ Heterocyclic amine: Amin dị vòng. Một dạng hợp chất hóa học có ít nhất 1 dị vòng.
+ Historical Cost Accounting: Kế toán nguyên giá.
+ Host Channel Adapter: Bộ điều hợp kênh chủ.
+ Hierarchical Cluster Analysis: Phân tích cụm phân cấp.
+ Homes and Communities Agency: Cơ quan gia đình và cộng đồng. Tên của một cơ quan tại Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCA:
+ BEA: Bureau of Economic Analysis (Cục phân tích kinh tế).
+ HD: High Definition (Độ nét cao).
+ ADM: Agency Debit Memo (Thư báo ghi nợ đại lý).
+ CYA: Cyanuric acid (Axit xyanuric).
+ CA: Correspondence Analysis (Phân tích thư từ).
+ ARC: Audio Return Channel (Kênh trả về âm thanh).
...

Post Top Ad