LTL là gì? Ý nghĩa của từ ltl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

LTL là gì? Ý nghĩa của từ ltl

LTL là gì ?

LTL là “Less-than-truckload” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTL

LTL có nghĩa “Less-than-truckload”, dịch sang tiếng Việt là “Vận chuyển ít hơn tải trọng xe tải”. Thuật ngữ đề cập đến việc vận chuyển hàng hóa ở quy mô tương đối nhỏ.

LTL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng LTL là “Less-than-truckload”.

Một số kiểu LTL viết tắt khác:
+ Less Than Load: Ít hơn tải. Dùng trong vận chuyển hàng hóa, nói đến việc hàng ít hơn so với tải trọng của phương tiện.
+ Linear Temporal Logic: Logic thời gian tuyến tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LTL:
+ SWL: Safe Working Load (Tải trọng làm việc an toàn).
+ LP: Linear Programming (Lập trình tuyến tính).
+ ML: Mathematical Logic (Logic toán học).
...

Post Top Ad