MACRS là gì? Ý nghĩa của từ macrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MACRS là gì? Ý nghĩa của từ macrs

MACRS là gì ?

MACRS là “Modified Accelerated Cost Recovery System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MACRS

MACRS có nghĩa “Modified Accelerated Cost Recovery System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thu hồi chi phí tăng tốc được sửa đổi”.

MACRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MACRS là “Modified Accelerated Cost Recovery System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MACRS:
+ AFF: Accelerated freefall (Tăng tốc rơi tự do).
+ CPP: Cost Per Point (Chi phí mỗi điểm).
+ MC: Marginal Cost (Chi phí cận biên).
+ GMC: Genetically Modified Crops (Cây trồng biến đổi gen).
...

Post Top Ad