MMC là gì? Ý nghĩa của từ mmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MMC là gì? Ý nghĩa của từ mmc

MMC là gì ?

MMC là “Microsoft Management Console” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMC

MMC có nghĩa “Microsoft Management Console”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng điều khiển quản lý Microsoft”.

MMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMC là “Microsoft Management Console”.

Một số kiểu MMC viết tắt khác:
+ MultiMediaCard: Thiết bị lưu trữ dữ liệu bộ nhớ flash.
+ Memory Management Controller: Bộ điều khiển quản lý bộ nhớ.
+ Metal Matrix Composite: Hỗn hợp ma trận kim loại.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MMC:
+ MCC: Memory Chip Controller (Bộ điều khiển chip nhớ).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
+ CEM: Composite Epoxy Material (Vật liệu composite epoxy).
+ TNC: Terminal Node Controller (Bộ điều khiển nút đầu cuối).
+ MC: Microphone Controller (Người điều khiển micrô).
...

Post Top Ad