GND là gì? Ý nghĩa của từ gnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

GND là gì? Ý nghĩa của từ gnd

GND là gì ?

GND là “Girl Next Door” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GND

GND có nghĩa “Girl Next Door”, dịch sang tiếng Việt là “Cô hàng xóm”.

GND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GND là “Girl Next Door”.

Một số kiểu GND viết tắt khác:
+ Integrated Authority File: Hồ sơ thẩm quyền tích hợp. Tên của một hồ sơ tiêu chuẩn quốc tế, bắt nguồn bởi cụm từ tiếng Đức "Gemeinsame Normdatei".
+ Ground: Mặt đất. Kiểu viết này được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
+ Graduated Neutral Density filter: Bộ lọc mật độ trung tính.
+ Green New Deal: Thỏa thuận mới màu xanh. Liên quan đến việc chống biến đổi khí hậu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GND:
+ IDB: Integrated Database (Cơ sở dữ liệu tích hợp).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ VD: Vapour density (Mật độ hơi).
+ NIB: New In Box (Mới trong hộp).
+ HD: High density (Mật độ cao).
+ NEP: New Economic Policy (Chính sách kinh tế mới).
...

Post Top Ad