ICP là gì? Ý nghĩa của từ icp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

ICP là gì? Ý nghĩa của từ icp

ICP là gì ?

ICP là “Internet Content Provider” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICP

ICP có nghĩa “Internet Content Provider”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp nội dung Internet”.

ICP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICP là “Internet Content Provider”.

Một số kiểu ICP viết tắt khác:
+ Initial Connection Protocol: Giao thức kết nối ban đầu.
+ Iterative Closest Point: Lặp lại điểm gần nhất.
+ Internet Cache Protocol: Giao thức bộ nhớ đệm Internet.
+ Inductively Coupled Plasma: Plasma ghép cảm ứng.
+ Intrinsically Conducting Polymer: Polymer dẫn điện bên trong.
+ Interval Constraint Propagation: Ràng buộc khoảng thời gian truyền.
+ Immune checkpoint: Trạm kiểm soát miễn dịch.
+ Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Ứ mật trong gan của thai kỳ.
+ Increased Intracranial Pressure: Tăng áp lực nội sọ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ICP:
+ PIM: Protocol Independent Multicast (Giao thức đa phương thức độc lập).
+ SUP: Software Upgrade Protocol (Giao thức nâng cấp phần mềm).
+ COP: Center Of Pressure (Trung tâm của áp lực).
+ ECR: European Congress of Radiology (Đại hội X quang Châu Âu).
+ ESS: Explained sum of squares (Giải thích tổng bình phương).
+ CPP: Cost Per Point (Chi phí mỗi điểm).
+ CM: Content Management (Quản lý nội dung).
...

Post Top Ad