SIS là gì? Ý nghĩa của từ sis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

SIS là gì? Ý nghĩa của từ sis

SIS là gì ?

SIS là “Sister” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SIS

SIS có nghĩa “Sister”, dịch sang tiếng Việt là “Chị gái / em gái”.

SIS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SIS là “Sister”.

Một số kiểu SIS viết tắt khác:
+ Strategic Information System: Hệ thống thông tin chiến lược.
+ Single-Instance Storage: Lưu trữ một phiên bản.
+ Small Intestinal Submucosa: Lớp dưới niêm mạc ruột non.
+ Second-impact syndrome: Hội chứng tác động thứ hai.
+ Student Information System: Hệ thống thông tin sinh viên.
+ Saline Infusion Sonography: Siêu âm truyền nước muối.
+ Shoulder Impingement Syndrome: Hội chứng chèn ép vai.
+ Single-Image Stereogram: Biểu đồ lập thể một hình ảnh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SIS:
+ PTS: Post-Thrombotic Syndrome (Hội chứng sau huyết khối).
+ VIF: Visual Information Fidelity (Thông tin hình ảnh trung thực).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ MTS: Mohr–Tranebjærg Syndrome (Hội chứng Mohr – Tranebjærg).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
...

Post Top Ad