PSC là gì? Ý nghĩa của từ psc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

PSC là gì? Ý nghĩa của từ psc

PSC là gì ?

PSC là “Public Service Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSC

PSC có nghĩa “Public Service Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban dịch vụ công cộng”.

PSC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSC là “Public Service Commission”.

Một số kiểu PSC viết tắt khác:
+ Pancreatic Stellate Cell: Tế bào hình sao tuyến tụy.
+ Primary Sclerosing Cholangitis: Viêm đường mật xơ cứng nguyên phát.
+ Pediatric Symptom Checklist: Danh sách kiểm tra các triệu chứng nhi khoa.
+ Polar Stratospheric Cloud: Mây tầng bình lưu cực.
+ Permanent Split Capacitor: Tụ điện phân chia vĩnh viễn.
+ Personal supercomputer: Siêu máy tính cá nhân.
+ Pittsburgh Supercomputing Center: Trung tâm Siêu máy tính Pittsburgh.
+ Port State Control: Kiểm soát trạng thái cảng.
+ Production Sharing Contract: Hợp đồng phân chia sản xuất.
+ Political and Security Committee: Ủy ban chính trị và an ninh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PSC:
+ ECE: United Nations Economic Commission for Europe (Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc Châu Âu).
+ DPP: Director of Public Prosecutions (Giám đốc Công tố).
+ MLS: Multiple Listing Service (Dịch vụ đăng kê bất động sản).
+ ACP: Automatic and controlled processes (Quy trình tự động và được kiểm soát).
+ MTS: Mobile Telephone Service (Dịch vụ điện thoại di động).
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
...

Post Top Ad