PA là gì? Ý nghĩa của từ pa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

PA là gì? Ý nghĩa của từ pa

PA là gì ?

PA là “Personal Assistant” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PA

PA có nghĩa “Personal Assistant”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý riêng”.

PA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PA là “Personal Assistant”.

Một số kiểu PA viết tắt khác:
+ Physician Assistant: Trợ lý bác sĩ.
+ Production Assistant: Trợ lý sản xuất.
+ Primary Aldosteronism: Tăng aldosteron nguyên phát.
+ Project Architect: Kiến trúc sư dự án.
+ Public Address: Địa chỉ công cộng.
+ Performance Appraisal: Đánh giá hiệu suất.
+ Predictive Analytics: Phân tích dự đoán.
+ Provider-aggregatable address space: Không gian địa chỉ có thể tổng hợp của nhà cung cấp.
+ Pernicious anemia: Thiếu máu ác tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PA:
+ PIM: Personal Information Module (Mô-đun thông tin cá nhân).
+ DAP: Digital Archive Project (Dự án lưu trữ kỹ thuật số).
+ PIT: Personal Income Tax (Thuế thu nhập cá nhân).
+ PSC: Personal supercomputer (Siêu máy tính cá nhân).
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
...

Post Top Ad