LU là gì? Ý nghĩa của từ lu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

LU là gì? Ý nghĩa của từ lu

LU là gì ?

LU là “Love You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LU

LU có nghĩa “Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu bạn/em/anh”.

LU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LU là “Love You”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LU:
+ BILY: Because I Love You (Bởi vì tôi yêu bạn).
+ IOU: I Owe You (Tôi nợ bạn).
+ UMK: You Must Know (Bạn phải biết).
+ WYD: What're You Doing? (Bạn đang làm gì vậy?).
+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).
...

Post Top Ad