SUS là gì? Ý nghĩa của từ sus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

SUS là gì? Ý nghĩa của từ sus

SUS là gì ?

SUS là “Suspicious” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUS

SUS có nghĩa “Suspicious”, dịch sang tiếng Việt là “Đáng ngờ, khả nghi”. Từ này sử dụng khá nhiều trong trò chơi (game) "Among Us", dùng để ám chỉ những kẻ đáng ngờ đang giấu mặt.

SUS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SUS là “Suspicious”.

Một số kiểu SUS viết tắt khác:
+ Stochastic Universal Sampling: Lấy mẫu phổ ngẫu nhiên.
+ Single UNIX Specification: Đặc điểm kỹ thuật UNIX duy nhất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SUS:
+ AUG: Applicative Universal Grammar (Ngữ pháp phổ dụng ứng dụng).
+ UTS: Universal Time-Sharing System (Hệ thống chia sẻ thời gian chung).
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
...

Post Top Ad