MFD là gì? Ý nghĩa của từ mfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

MFD là gì? Ý nghĩa của từ mfd

MFD là gì ?

MFD là “Manufactured” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MFD

MFD có nghĩa “Manufactured”, dịch sang tiếng Việt là “Được sản xuất”. Từ này thường được viết dưới đáy của chai, lọ, hộp hay tuýt sản phẩm nào đó. Dùng để đề cập đến ngày sản xuất của sản phẩm.

MFD là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MFD là “Manufactured”.

Một số kiểu MFD viết tắt khác:
+ Mode Field Diameter: Đường kính trường chế độ.
+ Modular Function Deployment: Triển khai chức năng mô-đun.
+ Multi-Function Display: Màn hình đa chức năng.
+ Multi-Function Device: Thiết bị đa chức năng.
+ Macroscopic Fundamental Diagram: Sơ đồ cơ bản vĩ mô.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MFD:
+ UCD: Use Case Diagram (Sử dụng sơ đồ trường hợp).
+ VD: Volumetric display (Hiển thị thể tích).
+ MFAS: Multi-Function Active Sensor (Cảm biến hoạt động đa chức năng).
+ FEFO: Far East Field Office (Văn phòng thực địa Viễn Đông).
+ VIF: Verify In Field (Xác minh tại hiện trường).
...

Post Top Ad