MPM là gì? Ý nghĩa của từ mpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

MPM là gì? Ý nghĩa của từ mpm

MPM là gì ?

MPM là “Marginal Propensity To Import” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPM

MPM có nghĩa “Marginal Propensity To Import”, dịch sang tiếng Việt là “Xu hướng nhập khẩu cận biên”.

MPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPM là “Marginal Propensity To Import”.

Một số kiểu MPM viết tắt khác:
+ Manufacturing Process Management: Quản lý quy trình sản xuất.
+ Metra Potential Method: Phương pháp tiềm năng Metra.
+ Microwave Power Module: Mô-đun nguồn vi sóng.
+ Material Point Method: Phương pháp điểm vật chất.
+ Master of Project Management: Thạc sĩ quản lý dự án.
+ Measures Per Minute: Các thước đo trên phút.
+ Mid-Pacific Mountains: Dãy núi giữa Thái Bình Dương.
+ Request Processing Modes: Yêu cầu chế độ xử lý.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPM:
+ MTO: Material Take Off (Vật liệu cất cánh).
+ LPI: Lines Per Inch (Dòng trên mỗi ich).
+ PP: Percentage point (Điểm phần trăm).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ GRP: Gross Rating Point (Điểm đánh giá tổng).
+ CM: Content Management (Quản lý nội dung).
+ CPP: Cost Per Point (Chi phí mỗi điểm).
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ SCM: Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung cấp).
+ DAP: Digital Archive Project (Dự án lưu trữ kỹ thuật số).
...

Post Top Ad