MRZ là gì? Ý nghĩa của từ mrz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MRZ là gì? Ý nghĩa của từ mrz

MRZ là gì ?

MRZ là “Machine-Readable Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRZ

MRZ có nghĩa “Machine-Readable Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng có thể đọc được bằng máy”. Thuật ngữ dùng trong công tác làm việc với hộ chiếu điện tử.

MRZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRZ là “Machine-Readable Zone”.

Một số kiểu MRZ viết tắt khác:
+ Measles, Rubella and Zoster: Sởi, Rubella và Zoster. Tên phản ứng miễn dịch kháng vi rút.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MRZ:
+ CTZ: Chemoreceptor Trigger Zone (Vùng kích hoạt thụ thể hóa học).
+ ML: Milliliter (Mi li lít).
+ MM: Millimetre (Milimét).
+ RMS: Root Mean Square (Giá trị hiệu dụng).
+ RTS: Real-time strategy (Chiến lược thời gian thực).
...

Post Top Ad