YYMMDD là gì? Ý nghĩa của từ yymmdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

YYMMDD là gì? Ý nghĩa của từ yymmdd

YYMMDD là gì ?

YYMMDD là “Year Year Month Month Day Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YYMMDD

YYMMDD có nghĩa “Year Year Month Month Day Day”, dịch sang tiếng Việt là “Năm năm, tháng tháng, ngày ngày”. Khi thấy từ này thì nó sẽ đề cập đến ngày tháng năm, với YY (Year Year) là 2 số cuối của năm, MM (Month Month) là 2 số của tháng và DD (Day Day) là 2 số của ngày. Chẳng hạn như 210503 hiểu theo YYMMDD, thì đó là ngày 03 tháng 05 năm 2021.

YYMMDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YYMMDD là “Year Year Month Month Day Day”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YYMMDD:
+ MD: Memorial Day (Ngày kỹ niệm).
+ TYS: Ten Year Series (Chuỗi mười năm).
+ MM: Month Month (Tháng Tháng).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ YEP: Yes (Vâng, dạ, ạ).
+ MOD: Moderator (Người điều hành).
+ MFD: Manufactured (Được sản xuất).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
...

Post Top Ad