PEW là gì? Ý nghĩa của từ pew - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

PEW là gì? Ý nghĩa của từ pew

PEW là gì ?

PEW là “Pink-Eyed White” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEW

PEW có nghĩa “Pink-Eyed White”, dịch sang tiếng Việt là “Trắng mắt hồng”. Từ này dùng để nói đến chuột bạch tạng, với bộ lông trắng và đôi mắt màu hồng. Hay còn được gọi với tên "chuột trắng mắt hồng".

PEW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEW là “Pink-Eyed White”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PEW:
+ WH: White House (Nhà Trắng).
+ POH: Power-On Hours (Giờ bật nguồn).
+ ENT: Ear, Nose, Throat (Tai, Mũi, Họng).
+ WTD: What To Do (Làm gì).
+ WRU: Where are you? (Bạn ở đâu?).
...

Post Top Ad