SCAPE là gì? Ý nghĩa của từ scape - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

SCAPE là gì? Ý nghĩa của từ scape

SCAPE là gì ?

SCAPE là “Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCAPE

SCAPE có nghĩa “Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo cổ học ven biển của Scotland và vấn đề xói mòn”.

SCAPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCAPE là “Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCAPE:
+ MOD: Ministry Of Defence (Bộ quốc phòng).
+ BOS: Balance Of System (Cân bằng của hệ thống).
+ SF: Super Fake (Hàng nhái cao cấp).
+ PJPJ: Bye bye (Chào tạm biệt).
+ ER: Employee Relations (Quan hệ nhân viên).
...

Post Top Ad