WH là gì? Ý nghĩa của từ wh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

WH là gì? Ý nghĩa của từ wh

WH là gì ?

WH là “White House” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WH

WH có nghĩa “White House”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà Trắng”. Nơi ở và làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ.

WH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WH là “White House”.

Một số kiểu WH viết tắt khác:
+ Watt-hour: Watt giờ. Tên một đơn vị năng lượng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WH:
+ PEW: Pink-Eyed White (Trắng mắt hồng).
+ WS: Web Service (Dịch vụ web).
+ WED: Wednesday (Thứ tư).
+ WTD: What To Do (Làm gì).
+ HLW: Halloween (Lễ hội Halloween).
+ HJ: Hand Job (Việc làm bằng tay).
+ H2: Hydrogen (Hydro).
...

Post Top Ad