NADPH là gì? Ý nghĩa của từ nadph - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

NADPH là gì? Ý nghĩa của từ nadph

NADPH là gì ?

NADPH là “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NADPH

NADPH có nghĩa “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate”, dịch sang tiếng Việt là “”. Tên của một đồng yếu tố được sử dụng trong các phản ứng đồng hóa, liên quan đến lĩnh vực sinh học, mà có thể nói đến là tế bào.

NADPH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NADPH là “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NADPH:
+ BPC: British Phosphate Commission (Ủy ban phốt phát Anh).
+ NLA: Network Level Authentication (Xác thực cấp độ mạng).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
+ PH: Potential of Hydrogen (pH) (Tiềm năng của hydro).
+ HTS: Harmonized Tariff Schedule (Biểu thuế quan hài hòa).
...

Post Top Ad